Ilmvörur - Öryggisupplýsingar

Inniheldur Isopropylalcohol. HÆTTA: Mjög eldfimur vökvi og gufa. Veldur alvarlegri augnertingu. Geymist þar sem börn ná ekki til. Getur valdið sljóleika eða svima. Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar. Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafmagni. Gætið þess að anda ekki inn ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi. Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar. BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. jarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Fargið innihaldi/íláti á viðurkenndan förgunarstað, í samræmi við gildandi reglur. Inniheldur alpha-Hexylcinnamaldehyde.. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.